• Beta Glucan nào tốt nhất?

    Khoa Bệnh học, Đại học Louisville đã công bố kết quả so sánh beta glucan năm 2014: “So sánh những tác động miễn dịch của β-glucans thương mại trên thị trường” (Comparison of Immunological Effects of Commercially Available β-glucans). Nghiên cứu này kế tiếp 2010 công trình “β1,3-Glucan: Silver Bullet or Hot Air?”

    Những khám phá của Tiến sĩ Vaclav Vetvika trong năm 2014
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,